Τα συστήματα φόρτωσης κάδων με αλυσίδες (αλυσιδάκια) της Marrel, έχουν ικανότητα φόρτωσης από 14 έως 18 τόνους αναλόγως το μοντέλο.

Μπορούν να έχουν σταθερό ή τηλεσκοπικό βραχίονα.

Έχουν την δυνατότητα φόρτωσης του κάδου από το έδαφος και ανατροπής/ άδειασμα του κάδου.

Μπορούν να τοποθετηθούν σε φορτηγά 4×2 και σε 6×4.