Ενας Fassi γεννιέται επωφελούμενος της άνω των 35 ετών πείρας στον τομέα των αρθρωτών γερανών για φορτηγά.
Η τεχνογνωσία της Fassi που είναι ολοκληρωτικά συγκεντρωμένη στον τομέα των υδραυλικών γερανών για φορτηγά, της επιτρέπει να γνωρίζει καλύτερα το προϊόν και τις λειτουργικές απαιτήσεις από οποιονδήποτε άλλο. Μια πολύτιμη κληρονομιά για κάθε νέο σχέδιο που έχει ήδη δοκιμασθεί επί μακρύ χρονικό διάστημα από τις πιο επίσημες πιστοποιήσεις ποιότητας. Μέσα σε λιγότερα από σαράντα χρόνια, η Fassi πέτυχε εκπληκτική επιχειρηματική ανάπτυξη, ωρίμασε στον ίδιο της τον τομέα: από οικογενειακή επιχείρηση σε ανωτάτου επιπέδου διεθνής όμιλος. Η παραγωγή άνω των 50.000 υδραυλικών γερανών για φορτηγά είχε ως αποτέλεσμα την πλούσια πείρα της Fassi. Μία από τις στρατηγικές αποφάσεις που αποτελεί τη βάση της επιτυχίας της Fassi είναι αναμφιβόλως η επιλογή της να λειτουργεί με εξειδικευμένες και πολύ δυναμικές εγκαταστάσεις παραγωγής, ικανές να προσφέρουν το καλύτερο σε κάθε συγκεκριμένο τομέα αρμοδιότητας.

Τα εργοστάσια παραγωγής της Fassi Gru S.p.A είναι πιστοποιημένα με ISO9001. Γερανοί με πιστοποιητικό CE πληρούν προδιαγραφές EN 12999 και ανθεκτικότητα μετάλλου HC1S2.

 

 

Έξι εργοστάσια παραγωγής και εγκαταστάσεις άνω των 50.000τ.μ.
Μια εκπληκτική επιχείρηση που είναι οργανωμένη για να ελέγχει ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία και συγχρόνως να βελτιστοποιεί τα διάφορα στάδια της διαδικασίας.

 


Τα γραφεία της διοίκησης και το κύριο εργοστάσιο παραγωγής
Δύο συνεργαζόμενες δομές που ήταν ανέκαθεν εγκατεστημένες στο Albino, στις παρυφές της πόλης του Bergamo, στη βιομηχανική καρδιά της Λομβαρδίας.

Το εργοστάσιο κατασκευής γερανών μετρίου-μικρού βάρους

Ειδικές εγκαταστάσεις, πλήρως ανεξάρτητες από απόψεως παραγωγής, λίγα χιλιόμετρα από τα γραφεία της διοίκησης της Εταιρείας.
To εργοστάσιο “Συνεργείο” για εξαρτήματα πίεσης ελαίου
Ένα κέντρο επιχειρήσεων όπου δίνεται σχολαστική προσοχή στα στρατηγικά εξαρτήματα, για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα κάθε γερανού.

Το εξειδικευμένο εργοστάσιο για δομικές εργασίες σε μέταλλα
Εδώ κατασκευάζεται ο σκελετός της πλειοψηφίας των γερανών της Fassi και βελτιστοποιούνται οι ιδιότητες των μετάλλων που θα γίνουν γερανοί της Fassi.

Η μεγάλη αποθήκη ανταλλακτικών
Μια μεγάλη αποθήκη που διαχειρίζεται με τα πιο εξελιγμένα μηχανογραφικά συστήματα για την εξασφάλιση ταχύτητας, ακρίβειας και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για πολλά χρόνια.