Μέγιστη διάμετρος κοπής
Άνοιγμα αρπάγης έως
Κατάλληλη για