Μέγιστη διάμετρος κοπής
Μέγιστη διάμετρος κοπής
Άνοιγμα αρπάγης έως
Άνοιγμα αρπάγης έως
Κατάλληλη για
Κατάλληλη για