Γερανός F800RA.2.28 (2016) με ασύρματο χειριστήριο, καινούργιος.

Διαθέτει ψυγείο λαδιού, δοχείο λαδιού, σύστημα ευστάθειας ποδαρικών.

Φωτογραφίες

Related Works