Υδραυλικοί γερανοί Fassi

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ