Υδραυλικοί γερανοί Fassi

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥ
Ανυψωτική ικανότητα
Ανυψωτική ικανότητα
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ