Ιδρύθηκε στη Σουηδία το 1925, και ειδικεύεται κυρίως στις εμβολοφόρες αντλίες για φορτηγά. Κύριος προσανατολισμός της εταιρείας ειναι η ευελιξία και η προσαρμογή των προιόντων στις απαιτήσεις της αγοράς.
Έχει πιστοποιηθεί με το σύστημα ποιότητας ISO 9001: 2000. Οι πωλήσεις από το 1998 και μετά διπλασιάζονται και το 2006 φτάνουν στις 36000 αντλίες, αποτέλεσμα της συνεχούς δέσμευσης της εταιρείας στην ποιότητα και στην προσαρμογή στις απαιτήσεις των πελατών της.