Γερανοί Fassi βαρέως τύπου

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ