Γερανοί Fassi βαρέως τύπου

Ανυψωτική ικανότητα
Ανυψωτική ικανότητα
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ